לורה ורטון

 

ד"ר לורה ורטון

Dr. Laura Wharton

 

מרצה מן החוץ

Adjunct Lecturer

 

Dr. Laura Wharton

 

המחלקה למדע המדינה

האוניברסיטה העברית

ירושלים

laura.wharton@mail.huji.ac.il

0522-874-457

 

חברת מועצת עיריית ירושלים

02-629-7891

whlaura@jerusalem.muni.il

 

 

Department of Political Science

The Hebrew University of Jerusalem

Jerusalem, Israel

laura.wharton@mail.huji.ac.il

972-522-874-457++

 

Jerusalem City Councilor

972-2-629-7891++

whlaura@jerusalem.muni.il