יעל פוניזובסקי

יעל פוניזובסקי

Yael Ponizovsky

 

 דואר אלקטרוני - Email

ponizovsky.yael@gmail.com

 

 

 

דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. יעל עובדת סוציאלית בהכשרתה (MSW), חוקרת מיטביות (well-being), הסתגלות וחוסן בקרב ילדים ומתבגרים מהגרים. מלמדת קורסים בנושאי שיטות מחקר כמותיות ובניית מחקר, פסיכולוגיה התפתחותית, ורגישות תרבותית בעבודה סוציאלית. בנוסף, יעל מרכזת את "נבט": חממת מחקר והכשרה 'מודעי הקשר' בתחום של ילדים בסיכון, זאת במסגרת השתתפותה בתכנית המנהיגות ואחריות לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש הרי וסילביה הופמן. 

 

Ms. Yael Ponizovsky is a PhD candidate at the School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem. Yael is a social worker (MSW) specializing in the study of immigrant children and adolescents’ well-being and adjustment from a resilience perspective. She teaches courses on quantitative research methods, research design, developmental psychology and cultural sensitivity in social work. Yael is an assistant director and coordinator of NEVET- the greenhouse of context-informed research and training for children in need as a part of her participation in the Harry and Sylvia Hoffman leadership and responsibility program for excellent PhD students.

 

קורות חיים - curriculum vitae