מורן ישראל

מורן ישראל

Moran Israel

 

דואר אלקטרוני - Email

morani.israel@gmail.com

 

 

קורות חיים - Curriculum vitae

 

קישור למעבדה בה אני חוקרת : מעבדתו של פרופ' אשר כהן העוסקת בקשב למידה סטטיטית