יוסי דוד

יוסי דוד 

Yossi David

 

דואר אלקטרוני - Email

davidyossi4@gmail.com

 
המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית
 
קורות חיים