סער אלון-ברקת

סער אלון-ברקת 

Saar Alon-Barkat

 

דואר אלקטרוני - Email

saar.barkat@mail.huji.ac.il

 
 

סער אלון-ברקת

סער הוא סטודנט לתואר שלישי במנהל ציבורי במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו עוסק בשימוש של ארגונים ממשלתיים בתקשורת עם הציבור הרחב, והאופן שבו הוא משפיע על עמדותיהם של אזרחים כלפי הארגונים. באופן ספציפי יותר, מחקרו של סער מתמקד בהיבטים הסימבוליים של התקשורת עם הציבור, אשר באים לידי ביטוי באופן בולט בשימוש בכלים של מיתוג ושיווק (כגון שימוש בלוגואים, תמונות, מציגים ידוענים, וכיוצא באלה). בעזרת מחקר זה שואף סער לקדם את הידע על מערכת היחסים המורכבת בין ממשלות לאזרחים בעידן הנוכחי, ועל השלכותיה של מערכת יחסים זו על הדמוקרטיה. 

 

בנוסף לעיסוקיו האקדמיים, סער מתנדב ב"סדנא לידע ציבורי", ארגון ללא כוונת רווח הפועל להנגשת ידע ציבורי לאזרחים באמצעות מיזמים אינטרנטיים של קוד פתוח, ולקידום מעורבות אזרחים. במסגרת פעילותי בסדנא, אני שותף בפרוייקט "מפתח התקציב", הפועל להנגיש מידע על תקצוב ממשלתי, כולל העברות תקציביות, והוצאות ממשלתיות. במסגרת הפרוייקט הוא מוביל צוות המתמקד בהנגשת התקשרויות של משרדי ממשלה עם גופים פרטיים. נשוי לירדן ואב לשחף וזוהר.

 

 

 

 

Saar Alon-Barkat

 

Saar is a Ph.D. student in public administration at the Hebrew University's Political Science Department. His research focuses on government organizations' communications with citizens and their effect on citizens' attitudes towards these organizations. More specifically, Saar's study focuses on the symbolic aspects of these communications, which are prominent in the use of branding and marketing tools (e.g. the use of logos, images, celebrity endorsements and the like). Saar wishes to enhance our understanding of the complex relations between governments and citizens in the present era, and its implications for democracy.

 

In addition to his academic projects, Saar volunteers at the Public Knowledge Workshop ("Hasadna"), an Israeli non-profit organization, which aims at making public information accessible to citizens via open-sourced internet projects, thereby promoting citizens' meaningful political participation. Within the "Hasadna", he is involved in the "budget key project", which seeks to make information on public budgeting, including government spending, accessible to the public. He leads a small group which focuses on government contracts with private firms and non-profit organizations.

 

 

קורות חיים -  Curriculum Vitae