איתי סיסו

איתי סיסו 

Itay Sisso

 

 

 

איתי הוא דוקטורנט במחלקה למדעי הקוגניציה ובמרכז פדרמן לחקר הרציונאליות. נושא המחקר העיקרי שלו הוא התופעות הרגשיות הקשורות לעודף בחירה בתחום כלשהו (ידוע בפסיכולוגיה גם כ"פרדוקס הבחירה"). מחקרים קודמים מראים כי בהרבה סיטואציות, כאשר אנשים מתמודדים עם אופציות רבות לבחור מהן (בין אם זו בחירה בין צנצנות ריבה, מחשב נייד, קרן פנסיה, או בן/ת זוג לחיים) נוצר מצב בו ככל שמגדילים את מספר האופציות קטן הסיפוק מהאופציה הנבחרת. לכאורה, תופעה זו אינה רציונאלית, שכן מספר אופציות גדול יותר אמור לאפשר בחירה טובה יותר ומציאת התאמה גבוהה יותר לדרישות הבוחר (ועל כן גם מועדף ע"י בוחרים בד"כ). איתי חוקר את הבסיס הרגשי לתופעה זו, וספיציפית תחושות חרטה, החמצת הזדמנות, ציפיות ואשמה עצמית.

 

חוץ מעיסוקו האקדמי, איתי הוא גם צלם מקצועי, והפרוייקט החברתי עליו הוא עובד קשור לכך. הרעיון המרכזי בפרוייקט הוא העברת קורס צילום מקיף לקהל הרחב, כאשר במקום לשלם עליו כסף המשתתפים נדרשים "לשלם" בשעות התנדבות בקהילה. חוץ מהקהילה, המשתתפים מרוויחים קורס מבוקש מבלי להוציא הרבה כסף, וכן מרוויחים שוב מעצם הנתינה לאחרים (ומכאן שם הפרוייקט - "בשבילנו").

 

Itay is a doctoral candidate in the Cognitive Science department and at the Federmann Center for the Study of Rationality. His main research topic is the emotional effects that relate to excess choice scenarios in various fields (a.k.a Choice Overload, the Paradox of Choice etc.). Previous research shows than in many situations, when people deal with a lot of options to choose from (whether they choose a jar of jam, a laptop, a pension fund, or a mate) it happens that as the number of choices rise the satisfaction from the chosen option decreases. This seems like an irrational phenomenon, as a greater number of options should enable a better choice and a better fit to the chooser's demands (and so is generally preferred by choosers). Itay examines the emotional basis to this phenomenon, and specifically – feelings of regret, missed opportunities, expectations, and self-blame.

 

Apart of his academic profession, Itay is also a professional photographer, and the social project he is currently running involves that. The main idea of the project is to give a comprehensive photography course to the general audience, where instead of paying for it the participants are required to "pay" with volunteering time in the community. Apart of the community, the participants earn a desired course without spending money, and they earn again by giving to others (and hence the project's name – "for us").

 

 

Personal Website

 

Curriculum Vitae

 

קורות חיים