רועי מנדל

רועי מנדל 

Roi Mandel

 

דואר אלקטרוני - Email

roi.mandel@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
 

קורות חיים - Curriculum Vitae