תכנית הופמן למנהיגות ואחריות – מפגשים, נושאים וקבוצות לשנה"ל תשע"פ

סמסטר א': 03/11/2019, 17/11/2019, 01/12,2019, 15/12/2019, 05/01/2020, 19/01/2020 - סיור

 

סמסטר ב': 22/03/2020, 26/04/2020, 10/05/2020, 31/05/2020, 14/06/2020

 

פרטים נוספים בהמשך