תכנית הופמן למנהיגות ואחריות – מפגשים, נושאים וקבוצות לשנה"ל תשע"ט

תאריך

נושא

21.10.2018

מפגש פתיחה

04.11.2018

שסעים מרכזיים בחברה הישראלית

18.11.2018

סיור

02.12.2018

תחבורה והשפעתה על החברה בישראל

16.12.2018

סביבה ובעלי חיים

30.12.2018

כלכלה, ריכוזיות ויחסי הון-שלטון

13.01.2019

סדנא מעשית – כלים ליזמות

10.03.2019

פריפריה מול מרכז

24.03.2019

סיור

07.04.2019

עולים ומהגרים

12+13.05.2019

ביקור משפחת הופמן

26.05.2019

המאבק על הלגאליות של מריחואנה

16.06.2019

סדנא אל-כנס וסיכום שנה