הנהלה אקדמית של התכנית - Academic Management

 

 

פרופ' עמליה אוליבר-לומרמן

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולגיה

מנהלת הרשות לספריות

 

 

 

פרופ' עמליה אוליבר-לומרמן

Amalya L. Oliver, Professor

George S. Wise chair in Sociology

 

פרופ' חנוך גוטפרוינד

מנהל מרכז איינשטיין

ראש הוועד המנהל של הקרן הלאומית למדע

יו"ר עמותת "בשער - קהילה אקדמית למען החברה בישראל"

קתדרה ע"ש אנדרה אייזנשטט לפיזיקה עיונית

המרכז לחישוביות עצבית

פרופ' חנוך גוטפרוינד

Hanoch Gutfreund, Professor

Director of the Einstein Center

The Hebrew University's appointee responsible for Albert Einstein's intellectual property

Head of the executive committee of the Israel Science Foundation

Chair of the "Basha'ar – Academic Community for Israeli Society" association

Andre Aisenstadt Chair in theoretical physics 

Founder of the Center for Neural Computation

 

 


פרופ' רועי בר

מרכז פריץ הבר לדינאמיקה מולקולרית

המכון לכימיה ע"ש חיים ויצמן

 

 

פרופ' רועי בר

 

Roi Baer, Professor

Fritz Haber Center for Molecular Dynamics

Chaim Weizmann Institute of Chemistry

     
     

ד"ר יוספה טביב-כליף

חברת סגל במכללת דוד ילין בירושלים בחוג ללימודי חינוך, יועצת למלגאי ומלגאיות תכנית הופמן, בוגרת תכנית הופמן בעצמה, בוגרת תכנית מלגאי הנשיא והתכנית לדוקטורנטים מצטיינים במכון מנדל למנהיגות

Yosepha Tabib-Calif

Staff member at The David Yellin Academic College of Education, Consultant at The Hoffman Leadership and Responsibility Program, a graduate of The Hoffman Program, a graduate of The President Scholarship for PhD Program and The Mandel Scholars Program