תקנון - תכנית המנהיגות ואחריות ע"ש הרי וסילביה הופמן

 

תכנית המלגות ע"ש הרי וסילביה הופמן היינה תכנית אינטרדיספלנארית לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים.

תכנית הופמן נועדה לתמוך בדוקטורנטים מצטיינים המשלבים מחויבות למסלול לימודים מחקרי מתקדם עם פעילות למען החברה בישראל. התכנית מעודדת את המלגאים לפתח מנהיגות ואחריות חברתית בישראל. תחומי הפעולה מגוונים והם כוללים, בין השאר, את: השרות הציבורי, המגזר העסקי,  תחום הבריאות, התעשייה, המדע החינוך, האקדמיה, המחקר והפיתוח. ביסוד התוכנית היכולת לשלב הצטיינות אקדמית עם פיתוח מיומנויות מנהיגות, מודעות לסוגיות אתיות והבנת תהליכים לאומיים וגלובליים. מטרת התכנית הנה לחדד תובנות, לחוות התנסויות ולאפשר פיתוח אישי בנושאי מנהיגות ואחריות חברתית. התכנית פתוחה לתלמידים במגוון תחומי המחקר השונים באוניברסיטה העברית או לתלמידים ממוסדות אחרים המעוניינים להמשיך את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית.

 

מטרת התכנית

התוכנית מיועדת לפיתוח מודעות לתפקידי מנהיגות ואחריות חברתית, ומתן הכשרה לכישורי מנהיגות ברמה גבוהה, בתחומי ידע שונים תוך הבנת מאפייניה, מורכבויותיה וצרכיה של החברה הישראלית במישור הפנימי והבין לאומי.

התכנית משלבת תובנות מחקריות, פילוסופיות ותיאורטיות, אתגרים, חוויות אישיות, ופיתוח מיומנויות, ומתמקדת בחמש מטרות:

 

מבנה התוכנית

מבנה התכנית מתמקד בשלוש תמות מרכזיות:

  1. בחינה אנאליטית של מושגי המנהיגות והאחריות החברתית
  2. חוויה ופיתוח המנהיגות ברמה האישית, תוך מפגש עם מנהיגים בישראל
  3. מנהיגות בעידן של חברה מורכבת, רבת אתגרים

בהתאם, התכנית מבוססת על שלוש יחידות שנתיות עצמאיות שתועברנה ברצף (כלומר אחת לאחר סיום קודמתה). משמעות הדבר היא כי במשך שלוש שנות הלימודים יחשפו כל המשתתפים לכל היחידות התמתיות, אך סדר הלימוד יהיה תלוי בשנה בה הצטרפו לתכנית.

 

המלגה

מלגת הופמן תומכת בתלמידים למשך שלוש שנים כדי שיוכלו להתרכז בלימודיהם ובמחקרם המתקדם, להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. במקביל, התכנית פועלת לשילוב המלגאים במגוון פעילויות אשר נועדו לפתח מיומנויות מנהיגות ותובנות חברתיות. פעילויות אלה כוללות: הרצאות, סמינרים, סדנאות ופרויקט אישי.

כל שנה יבחרו 10 מועמדים מצטיינים שיצטרפו לתכנית ויקבלו מלגה שנתית בסך 15,000$ דולר אוסטרלי לשנה (סכום אשר יבחן בכל שנה מחדש לאור התחייבויות החוזה מול התורם ושינויים בערך הדולר האוסטרלי), במשך שלוש שנים, בכפוף להתקדמות נאותה בתכנית הדוקטורט.

זכאים להגיש את מועמדותם למלגה תלמידי דוקטור הנמצאים עד שנתיים בשלב א' ובשנה הראשונה בשלב ב' בעת הגשת המועמדות או תלמידים הנמצאים במסלול הישיר של תכנית הדוקטורט (עד שלוש שני).

 

מלגת הופמן הינה מלגת מחיה בלבד ואינה פוטרת מתשלום שכר לימוד.

 

התחייבות המלגאים

המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים להקדיש את עיקר זמנם למחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

  1. במשך שנת הלימודים האקדמית על התלמידים להשתתף בסדרת מפגשים עם עמיתי התוכנית אחת לשבועיים, המפגשים יכללו דיונים פנימיים, הרצאות אורח, סדנאות ופאנלים בנושאים שונים הנוגעים באחריות ומנהיגות. על התלמידים להשתתף בתכנון ובהכנת המפגשים.
  2. על התלמידים לעסוק בפעילות התנדבותית בחברה או בקהילה בהיקף של לפחות 60 שעות שנתיות.
  3. בכל הנוגע להיתרי עבודה הן באוניברסיטה והן מחוץ לאוניברסיטה, יש לפנות להנחיות המזכירות האקדמית: https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_ma_dr.pdf
  4. הציפייה כי מקבלי המלגה יעברו תוך שנה משלב א' לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכול היותר ממועד המעבר לשלב ב', וישהו בארץ בכדי להמשיך את הפעילות בתכנית (נסיעות לכנסים או השתלמויות קצרות מחויבות במתן אישור מראש מהנהלת התכנית).
  5. מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.

***החל משנת תשע"ט לא יגוייסו סטודנטים חדשים לתכנית