על התוכנית

 

תכנית הופמן היינה תכנית למנהיגות ואחריות חברתית באוניברסיטה העברית, המיועדת לדוקטורנטים מצטיינים אקדמית וחברתית כאחד. מטרתה של התכנית הנה לחדד תובנות, לחוות התנסויות ולאפשר פיתוח אישי בנושאי מנהיגות ואחריות חברתית. ייחודה של התכנית הוא בדגש שהיא שמה על מנהיגות ואחריות חברתית כנושא מרכזי עבור כל המלגאים בה.

בכדי לקדם מטרה זו ובכדי לבחון את נושא המנהיגות מזוויות שונות, אנו נפגשים אחת לשבועיים במהלך שנת הלימודים האקדמית, מקיימים פאנלים, סדנאות, הרצאות ודיונים במגוון רחב של נושאים. האורחים שאנו מזמינים מגיעים מקשת רחבה של פעילויות חברתיות של מנהיגות ואחריות בתחומי עניינם. בנוסף, בסוף כל שנה אנו מקיימים סדנא בת יומיים ובמשך השנה אנו משתדלים להיפגש במסגרות לא פורמאליות כגון קונצרטים ומפגשים חברתיים.

לתכנית נבחרים בכל שנה 12 דוקטורנטים מתחומי מחקר שונים באוניברסיטה מתוך כ- 120 מועמדים, בחירת מלגאי התכנית היינה השג מרשים וראוי ביותר. עמיתי התכנית נבחרים בקפידה רבה על ידי פרופ' עמליה אוליבר-לומרמן, פרופ' חנוך גוטפרוינד, פרופ' אהוד דה-שליט ופרופ' רועי בר.

הדוקטורנטים בתכנית מקבלים מלגה בסכום של 15,000$ לשנה למשך שלוש שנים, בכדי להתמיד בעבודתם על מחקר הדוקטורט שלהם תוך כדי השתתפותם בתכנית.

במסגרת המחויבות לתכנית הדוקטורנטים נדרשים להתנדב בכל תחום ראוי למשך לא פחות מ- 60 שעות שנתיות. התכנית דורשת כי במשך שלוש השנים המלגאים כלל לא יעבדו מחוץ לאוניברסיטה, עם זאת התכנית מאפשרת עבודה כעוזרי מחקר בלבד בהיקף שלא יעלה על 25% משרה באוניברסיטה העברית בלבד.